torsdag, februari 12, 2009

"Det här är värsta sortens plakatpolitik", ääh nej!

Utredaren Erland Ringborg gjorde ett undermåligt jobb och lade fram en planekonomisk lösning som inte hör hemma i 2000-talets Sverige. Det viktigaste är att kårobligatoriet försvinner, men Ringborgs förslag är problematiskt eftersom det lägger över kostnaden från studenterna till skattebetalarna. Det blir än mer orimligt att någon som inte pluggar ska subventionera andra människors öldrickande. I dagarna kommenterade jag min partikollega (även trea på vår EP-lista) riksdagsledamot Cecilia Wikström med anledning av att hon har flaggat för att hon återigen troligtvis kommer att rösta emot ett avskaffande av kårobligatoriet.

Vi uppmanar alla som värnar om föreningsfriheten att engagera sig i denna viktiga studentfråga. Det är orimligt att det oftast bara är Sveriges Förenade Studentkårer som kommer till tals i studentärenden, eftersom de enbart värnar kårernas egna intressen. Vi i Liberala studenter ser fram emot ett avskaffande av obligatoriet som inte cementerar kårerna som enda möjliga företrädare för studenternas intressen, och att Cecilia Wikström inte ännu en gång sätter Uppsalas kårintressen före föreningsfriheten. Hon svarar på vår kritik med; Det här är värsta sortens plakatpolitik i UNT.

Inga kommentarer: