måndag, februari 09, 2009

Bra initiativ för att lösa jämställdhetsproblemen

Det finns idag stora problem när det kommer till jämställdheten på våra högskolor och universitet. Vi män hoppar av våra utbildningar i större utsträckning än vad kvinnor gör och kvinnor står idag för två tredjedelar av alla avlagda examina i Sverige. Den utvecklingen är inte bra, det är inte heller bra att allt för få professorer är kvinnor. Idag skriver folkparti statsråden Sabuni och Leijonborg på GP debatt i ärendet där de två meddelar att det nu ska tillsättas en delegation som ska ta tag i problemen som allt för länge har fått existera. Det tycker jag är bra.

Inga kommentarer: