tisdag, juli 20, 2010

Studenter som arbetar extra ska inte straffas

Ett väl utbyggt offentligt studiestöd är ett väsentligt inslag i en ambitiös utbildningspolitik. Det är en fråga om att ge alla människor, oavsett social och ekonomisk bakgrund, likvärdiga chanser att genom egen ansträngning förverkliga sina ambitioner. Men det handlar också om att Sverige inte har råd att ha en situation där människor låter bli att satsa på högre utbildning av ekonomiska skäl. Det skriver jag på VLT debatt tillsammans med Agneta Berliner och Jessica Kingston om att FP vill avskaffa fribeloppet.

Inga kommentarer: