torsdag, oktober 15, 2009

Krantz borstar bort Tham – ta Palme också!

UNT:s debattsida skriver idag Högskoleminister Tobias Krantz att forskningsstiftelsernas självständighet och frihet kraftigt stärks. Den remiss som regeringen skickar ut innebär ett bättre styrelsearbete, ökat oberoende från staten samt stärkt inflytande från vetenskapen. När väl förslaget klubbas kommer de sista resterna av Carl Thams (fd socialdemokratisk utbildningsminister och partisekreterare i FP) centralstyrning att försvinna och löntagarfonderna kan äntligen förpassas till historien.

Det svårt att kritisera en regering som gör så mycket rätt på högskole- och forskningsområdet. Men, det finns att göra för att stärka Sverige som ledande forskningsnation. Krantz har sedan tidigare öppnat för ökad autonomi för våra högskolesäten. Den dag då staten släpper greppet om högskolorna och universiteten, kan vi också städa bort det sista från tiden då Palme disponerade samma ministerpost. Porträtten av tidigare s-statsråd på departementets väggar måste skaka av ilska, men dem hade fel då och dem har fel nu.

Inga kommentarer: