onsdag, oktober 28, 2009

Det behövs yngre politiker

Hanna Hallin, ordförande i Sveriges ungdomsorganisationer, skriver idag på SvD:s Brännpunkt:
”I dag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade. Så har det sett ut i minst 25 år.”
Det behövs bättring i alla partier, så även i mitt. Fp Göteborg är dock historiskt väldigt duktiga på att lyfta fram unga kandidater och se till att de får uppdrag. Däremot är vi inte lika bra på att lyfta fram unga till beslutande församlingar. Om vi i Göteborg är hyfsat duktiga, så är det sämre runt om i landet som Hanna Hallin mycket riktigt pekar på.

Därför har många med mig uppmuntrat unga liberala kandidater att ställa upp i folkpartiets olika provval som precis har avslutats eller fortfarande pågår. Hoppas att lika många också kryssar för unga kandidater.

Jag kandiderar själv till kommun och riksdag i vårt interna provval – för att kunna bedriva en personvalskampanj på webben i den kommande valrörelsen. Vilket är något som jag ikväll ska berätta om på vårt kandidatmingel.

2 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Jag håller med om att det vore positivt med fler yngre i politiken, särskilt då i kommunpolitiken ädr jag med mina 40 år fortfarande tillhör de yngre (vilket man inte borde göra när man är 40)

Jag håller också med om att partierna behöver bli bättre på att tillvarata yngre krafter.

Men (!) låt oss inte glömma en viktig aspekt; det politiska systemet är inte anpassat för den rörlighet som finns bland yngre. Om man flyttar till en annan kommun -- någonting som inte är särskilt ovanligt innan man fyllt 30 -- så måste man per automatik lämna alla kommunala uppdrag.

Detta märks särskilt i en kommun som Sundbyberg (min egen kommun) som ligger insmetad mitt i Stockholmsklustret. Här flyttar folk in och ut i ett högt tempo och i gruppen 20-30 är det inte alls ovanligt att man flyttar ofta.

Dessutom accentueras detta av hur bostadsmarknaden ser ut i Stockholm.

Ovanpå allt detta kommer utvecklingen av mediakonsumtion där yngre i högre utsträckning får sin information på nätet; som inte alls har samma geografiska strukturer som kommunpolitiken eller gammelmedia.

Så visst, partierna kan göra mer -- och ska göra mer -- men problemet (och lösningen) ligger inte enbart hos partierna.

Själv är jag väldigt glad att vi i vårt lokala provval har 3 personer under 30 och 8 personer under 40 -- och dessutom är en person 18 år. Så hög andel unga kandidateter brukar vi inte ha. (Totalt antal kandidater är 22 stycken)

Pär Gustafsson sa...

Mattias, du pekar på ett viktigt problem. Unga rör på sig - inte minst när det kommer till studenter. Därför måste partierna var flexibla och hitta lösningar - samt ha förståelse för att man rör på sig.