tisdag, oktober 13, 2009

Allians för Sverige tillsätter tio reformarbetsgrupper

Vid partiledaröverläggningarna i Varberg i oktober 2008 enades vi om att inleda fördjupningen av Allians för Sverige med sikte på valet 2010 och nästa mandatperiod, som ett led i detta tillsattes en arbetsgrupp för att utarbeta grunderna och ett konkret reformprogram för den ekonomiska politiken för nästa mandatperiod. För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på mandatperioden 2010-2014 tillsätts nu tio reformarbetsgrupper. Bra att sammarbetet fördjupas!

Inga kommentarer: