fredag, oktober 30, 2009

Kärnkraft behövs för att möta klimathotet

Sverige är en av världens ledande klimatnationer. Endast 0,2 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från våra gränser. För att använda en klyscha så ska vi vara stolta men inte nöjda, och inom en snar framtid måste Sverige välja om vi vill fortsätta på den inslagna vägen eller inte.

Kärnkraften är idag och under överskådlig tid framöver den billigaste storskaliga teknologin för elproduktion. Runt om i världen upplever kärnkraften en renässans, med flera planerade reaktorer av nya modeller, bland annat i vårt grannland Finland, men även i USA och Storbritannien. Nu är det dags för Sverige.

Vattenfall vill i samarbete med Industrikraft bygga minst en ny kärnreaktor. Planerna för utbyggnad av atomkraft blir offentliga i dag, uppger Ekot idag.
Kärnkraften är ett av många steg som kan minska det stundande klimathotet. Generellt bör politiken hålla sig till teknikneutrala lösningar, vilket generell koldioxidskatt bidrar till. Detta är enligt oss det liberala svaret på en stor del av klimatproblematiken. En generell koldioxidskatt, istället för punkskatter och subventioner, maximerar marknadens möjlighet att själv finna ut de tekniker som kommer att rädda världen.

Inga kommentarer: