måndag, april 02, 2007

Bra med yrkeshögskola

Regeringens intentioner att införa den nya utbildningsformen Yrkeshögskola i Sverige är välkommen eftersom yrkesutbildningarnas status måste höjas. I förslaget till direktiv vill regeringen att alla yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar ska samlas tillsammans med dagens KY-utbildningar. Det är bra, men samtidigt får inte samarbetet med näringslivet minska. Det ska vara branschen som sätter riktlinjerna för utbildningarna och inte politiker.

Inga kommentarer: