fredag, februari 19, 2010

S-studenters utbildningspolitik är visionslös

Idag har propositionen, Konkurrera med kvalitet, om avgifter för utländska studenter presenterats. Studieavgifterna kommer att leda till att den högre utbildningen förbättras eftersom svenska universitet måste börja konkurrera med kvalitet. Det skriver jag idag tillsammans med Ola Svedin i Lundagård.

Inga kommentarer: