torsdag, februari 11, 2010

Den nya lärarutbildningen är efterlängtad!

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) och högskole- och forskningsministern Tobias Krantz (FP) sitt förslag till ny lärarutbildning och det är en efterlängtad kvalitetsreform. Den nuvarande utbildningen som sjösattes av socialdemokraterna 2001 har länge varit kritiserad. Antalet förstahandssökande har halverats på bara tio år och läraryrkets status har kraftigt försämrats. Högskolor har tvingats ställa in vissa inriktningar, eftersom de saknar tillräckligt många behöriga sökande. Flera undersökningar har genom åren anmärkt på den utbildningens bristande vetenskapsgrund. Ett talande exempel är att cirka 25 procent av de lärare som undervisar i matematik i årskurserna 1–5 saknar utbildning i ämnet. Det är inte acceptabelt.

Pedagogerna i våra förskolor och skolor runt om i landet är den enskilt viktigaste resursen för elevernas kunskapsresultat. Vilket också befästs av såväl internationell som svensk forskning. I regeringens proposition höjs utbildningens krav, kvalitet och studietakten kraftigt. Det är viktiga signaler till studenterna och akademin. Genom tydliga inriktningar ges blivande pedagoger de kunskaper som behövs och krävs för att möta framtidens utmaningar och elevers skiftande behov. Det är lärarna som kan lyfta skolan. Idag utbildas studenterna mot breda åldersintervall, vilket har medföra att studenterna har svårt att få kunskaper och kompetenser anpassade för hela åldersspannet.

Internationella och svenska undersökningar visar att svenska elevers resultat försämrats i en rad ämnen. Den utvecklingen tar tid att bryta och förändra, vilket nuvarande regeringen försöker förändra tillskillnad från den förra. Den nya och reformerade lärarutbildningen kommer att bli attraktivare och locka fler sökande studenter som blir specialiserade inom sitt yrke. Det är en utveckling som jag välkomnar med värme.

Fler kommentarer från mig finns på Liberala studenters hemsida.

Inga kommentarer: