måndag, juni 21, 2010

Sprututbyte räddar liv

Idag beslutade Stockholms landstingsfullmäktige att införa sprututbyte - 20 år efter att Malmö satte igång med sitt försök. Moderaterna var ensamna om att rösta nej. Efter sommaren ska kommunstyrelsen i Göteborg besluta om man ska inleda dialog med Västra Götalandsregionen som vill införa ett utbyte i kommunen. Både socialdemokraterna och moderaterna har hitintills varit emot ett införande och vill inte ens föra en dialog om saken. Jag hoppas på ändring efter sommaren och att Göteborg då följer efter Stockholm och Malmö.

Tunga aktörer som WHO, FN, UNAIDS med flera rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Ett program i Göteborg skulle förhindra att en redan utsatt grupp dessutom drabbas av allvarliga sjukdomar. Ren sprutor räddar liv och det är beklämmande att
Vidar Aronsson försöker påstå något annat på Brännpunkt idag.

Fler bloggar: Kristina, Annika,

3 kommentarer:

fredrikitoarp sa...

Hej Pär,

Kolla Smittskyddsinstitutets egen statistik, så ser du att sprutbytet inte får till effekt att smittspridningen minskar med hjälp av sprutbyte.

Visst, Stockholm har högre smittgrad av HIV bland sprutnarkomaner än Malmö. Men det beror inte på att Malmö har sprutbyte. Göteborg, som inte heller har sprutbyte, har nämligen ännu lägre smittgrad än Malmö.

Dessutom är spridningen av vissa former av hepatit större i Malmö än i både Göteborg och Stockholm tillsammans.

Det som är bra med Malmös sprutbyte är att narkomaner får kontakt med sjukvårdspersonal som förstår och respekterar dem, men det kan uppnås på en massa andra sätt.

Sprutbyte låter humant och bra, men är i bästa fall verkningslöst. I sämsta fall hjälper det folk att upprätthålla sitt missbruk.

Pär Gustafsson sa...

Hela den svenska smittskyddslagstiftningen behöver reformeras. Den är en av de hårdaste i världen och har flertalet gånger kritiserats internationellt. Lagstiftningen bygger på tvång och kontroll i stället för frihet och respekt. Den har exempelvis inte hjälpt att minska antalet HIV-smittade om man tittar på Smittskyddsinstitutets egen statistik.

I mitten av december förra året insjuknade flera missbrukare i hepatit och fram till mitten av januari hade nio personer vårdats vid infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Alla drabbade hade anknytning till det intravenösa missbruket i Göteborg, antingen som missbrukare eller som anhörig. Om det hade funnits rena sprutor att tillgå hade inte missbrukarna smittats.

Sprututbytesprogram har enligt mig inte något att göra med narkotikapolitik utan ska ses som en hälsopolitisk åtgärd för att minska smittspridning!

Kallt sa...

Fredrikitoarp, så intelligent att jämföra absoluta tal och inte ta hänsyn till populationsstorleken på missbrukarna. Är du måntro IOGT-are eller UNF-are?

I övrigt har flera vetenskapliga studier konstaterat att det du påstår i sista stycket av din kommentar är felaktigt. Du har inte ens någon vetenskaplig grund för det. Tyckare!