onsdag, juni 30, 2010

En utbildningspolitik för framtiden

I förra veckan presenterade Alliansens arbetsgrupp för utbildning sin slutrapport under ledning av högskoleminister Tobias Krantz. Regeringen vill fortsätta att satsa på ökad autonomi (frihet från staten och politiken) i den högre utbildningen samtidigt som det blir fortsatta satsningar på kvalitetssäkring.

Alliansen fortsätter att skapa förutsättningar för en fri akademi samtidigt som man satsar på kvalitet framför kvantitet. Det är något som borde välkomnas av alla studenter. Bland övriga förslag är det stödet till arbetslivsanknytning något som jag extra välkomnar. Arbetslivsanknytning ger inte bara arbetslivserfarenhet utan också viktiga kontakter med näringslivet som visat sig vara otroligt viktigt när man lämnar studierna för att bege sig ut på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: