torsdag, juni 03, 2010

Chalmers är en föregångare

Många blivande studenter har nyligen sökt till universitet och högskolor inför höstterminen. Att välja utbildning är ett stort och viktigt beslut. Högre utbildning är också en viktig investering inför framtiden, och därtill innebär det utebliven arbetsinkomst och för många även belåning. Främst väljer man nog utbildningsbana utifrån vad som intresserar en, men man är sannolikt också intresserad av vad den investering man gör genom att utbilda sig kommer att ge tillbaka längre fram. Därför är det viktigt att det finns möjligheter för studenter att göra genomtänkta och välinformerade val. Det skriver jag i senaste numret av Göteborgske Spionen. Läs hela artikeln på min hemsida.

Inga kommentarer: