torsdag, januari 21, 2010

Rädda magnoliorna från Christian Stråhlman och LUS

Lunds universitets studentkårers (LUS) ordförande Christian Stråhlman hotar med att såga ner magnoliorna (som att såga ner Påsköträdet på Botaniska, översättning för göteborgska läsare) på universitetsplatsen i Lund i protest mot att universitetet inför studieavgifter för utländska studenter utanför EES-området. Jag tycker fortfarande att regeringens förslag är rimligt och kårens hot är fullständigt puckat.

Sverige är idag ett av få länder i världen som inte tar ut avgifter för just utländska studenter och svenska studenter som söker sig ut i världen måste själva betala. Svenska skattebetalare ska inte sponsra utbildning för utländska studenter. Samtidigt är det viktigt att poängtera att avgifternas storlek bestäms av högskolesätena själva och att avgifterna kommer att kombineras ett stipendiesystem.

Utbildning är idag en global marknad och studenterna är fria att själva välja mellan olika lärosäten världen över. På den marknaden ska Sverige konkurrera med kvalitet, inte genom gratis utbildningar. För övrigt vore det tragiskt om Lus sågade ner de vackra magnoliorna, fast motorsågsaktiviteter kanske är något som premieras före kvalitet i studentstaden Lund.

Bloggen Röda Lund, som kanske inte sympatiserar men mina åsikter - håller dock med om träden här.

3 kommentarer:

Eric sa...

Har bara en fråga: är herrn bög?

Pär Gustafsson sa...

För det första är jag ingen herre, för det andra så är det ingen hemlighet att jag gillar killar. För det tredje gillar jag inte inte etiketter.

Vad min sexualitet har med magnolior, studentkåren i Lund eller avgifter för utländska studenter att göra förstår jag däremot inte.

Anonym sa...

Han frågar väl förstås för egen räkning