söndag, januari 17, 2010

Dags att sluta snoka, Ica!

Integritetsfrågorna bör också ses ur ett vidare perspektiv där individens skydd för en personlig sfär är lika viktig på den arena som brukar tillskrivas det civila samhället.Vi menar att det går att identifiera två olika områden där rätten till den personliga integriteten har fått begränsas i allt för stor utsträckning; områden där teknologin själv är pådrivande och områden där rädslan är pådrivande. Det skriver jag idag på GT debatt tillsammans med Hedwig Kastenholm och Christan Krekula.

Inga kommentarer: