torsdag, maj 14, 2009

Europa behöver mer utbildning!

Europas befolkning blir allt äldre och inom ett decennium kommer behovet av välutbildad arbetskraft vara skirande. Därför krävs kraftsamlingar redan nu. Enskilda länder gör insatser, som i Sverige, där regeringen gjort rekordstora satsningar på forskning. Även om Sverige ligger i framkant i ett internationellt perspektiv behöver unionen tillsammans satsa resurser för att möta utvecklingen och behovet av ny teknik och innovationer samt ökade krav på välutbildad arbetskraft. Målet för medlemsländerna är att tre procent av ländernas samlade BNP ska investeras i forskning, med både privata och offentliga investeringar.

På EU-toppmötet i mars 2008 sjösattes tanken om en ”femte frihet”. Tanken är att öka rörligheten för kunskap och dess utövare inom unionen. I praktiken betyder det bättre möjligheter för studier och arbete i andra länder för svenska studenter som tjeckiska. En ökad rörlighet kommer också leda till en bättre arbetsmarknad för både lärare och forskare. Arbetet med den ”femte friheten”, ligger alltså helt i linje med den utveckling vi i Liberala studenter vill se.Att investera mer och effektivare i humankapital och mänsklig kreativitet är en nyckel till fortsatt välfärd både i Stockholm och London. Nyttig kunskap monterar ner gränser och öppnar upp för förståelse och engagemang. Kunskap bekämpar utanförskap och fattigdom, och lägger grunden för ökat välstånd.

I vår globaliserade värld är kunskap nyckeln till framgång. Det är endast genom kunskap som vi kan möta framtiden med tillförsikt. Satsningar på utbildning och forskning ger mer tillväxt än subventionsregn över jordbruket. Den budget som EU idag förfogar över måste läggas om från det förgångna till framtiden. Jag är helt övertygad om att det behövs mer kunskap i Europa och ambitionen borde vara att bli världsledande på vetenskap. För att nå dit behöver EU:s medlemsländer gemensamt skapa ett europeiska "centres of excellence" där vår kontinents allra bästa forskare kan samlas för att tillsammans med grupper världen över möta utmaningarna som ligger framför oss.

Inga kommentarer: