torsdag, maj 28, 2009

"Vem är den där Erasmus egentligen?"

Folkpartiet släppte nyss rapporten "Ja till fler svenska studenter i Europa". Rapporten har presenterats av FP-kandidater till Europaparlamentet i samarbete med flera LS-klubbar under denna vecka.

Rapporten lyfter fram en viktig poäng: trots att många svenska studenter anger att de är intresserade av att studera utomlands under sin studietid är det förhållandevis få av de som åker iväg som gör det genom utbytesprogrammet Eramus. Av de drygt 10 000 svenska studenter som årligen läser i ett annat europeiskt land är det bara en fjärdedel, ca 2500 personer, som läser inom ramen för Erasmus. Sverige är på 16:e plats av de 31 länder som deltar i Erasmussamarbetet när det gäller antalet studenter som deltar i programmet - och även när man mäter det som andel av det totala antalet studenter i landet hamnar Sverige under EU-snittet för hela programmet.

Internationella utbyten gagnar både den enskilde studenten, de länder som deltar i utbytena och Europa som forsknings- och utbildningsområde. Utöver kulturella erfarenheter och internationella kontakter för studenterna stärker utbytesprogram den europeiska gemenskapens långsiktiga sammanhållning. Liberala studenter, liksom Folkpartiet, ser därför gärna att fler åker på utbyten.

Rapporten föreslår flera åtgärder för att öka antalet svenska studenter utomlands. Den kanske viktigaste åtgärden är att öka informationen till studenterna om möjligheterna att åka iväg med Erasmus - både genom universitetens och högskolornas ledningar, studivägledare och lärare kan bidra till detta. På högre nivå handlar det om att kunna tillgodoräkna sig utlandsstudier i större utsträckning, underlätta för lärosäten i olika länder att utfärda gemensamma examina och förbättra möjligheter för lärare vid högskolor och universitet att åka på lärarutbyten.

Mycket av dessa förslag diskuteras redan inom ramen för arbetet med "femte friheten", EU:s satsning på ökad rörlighet för forskare, lärare i högre utbildning och studenter. Som vänner av Europa och internationalisering tycker vi i LS förstås att dessa ansträngningar är mycket positiva. En dimension som också bör framhållas är att den student som åker på ett Erasmusutbyte får ett relativt generöst finansiellt stöd - men för att Sveriges del av Erasmus-budgeten ska utnyttjas väl så måste fler studenter utnyttja möjligheten. Därtill handlar det också om att se till att utbytena är kvalitativa, så att inte en utlandstermin ses av studenterna som akademiskt bortslösad tid eller som en mini-semester.

Läs en gammal debattare om samma ämne här.

Inga kommentarer: