lördag, november 16, 2013

Rätt tant för jobbet!


I dag nominerades Marit Paulsen som kandidat till Europaparlamentet av Jan Björklund. Marit frågade Landsmötets ombud och åhörare om hon var rätt tant för det här jobbet och alla närvarande svarade med ett rungande JA! Marit är sannerligen rätt tant för jobbet. Valrörelsen kan börja.

Listan över vad Marit har åstadkommit som europaparlamentariker kan göras lång, väldigt lång. Får hon förnyat förtroende efter valet i maj kommer Marit prioritera arbetet med att


  • slutföra sitt arbete med EU:s nya djurhälsolag (inklusive frågan om antibiotikaresistens, vilken lyfts fram av WHO som ett av de största hoten mot mänskligheten i framtiden),
  • se till att en gemensam europeisk djurskyddslag äntligen blir verklighet,
  • fortsätta att lyfta framtidsfrågor som bioteknik (och att genom modern teknik få bort kemikalierna ur jordbruket) och kretslopp av näringsämnen mellan stad och land,
  • förenkla EU:s inre marknad och verka för frihandel med resten av världen (t ex USA), till gagn för våra svenska företag och för hela landets utveckling,
  • rädda den svenska skogen från en gemensam europeisk skogspolitik som liknar EU:s nuvarande jordbrukspolitik (och som dessutom inte tar hänsyn till att olika delar av Europa har väsentligt skilda förutsättningar).
I nyhetsflödet: EX, AB, SvD, GP,

Inga kommentarer: