onsdag, juni 13, 2007

Satsa på våra förortsskolor

Igår på GP debatt skrev företrädare från lärarfacken att de inte vill se några besparingar på skolorna i Gunnared. Jag vet inte vad mina partikamrater tycker om detta i nämnden, men om Angered ska lyckas att skapa förutsättningar för skolan att skapa klassresor för sina elever – så är satsning på skolan, det första man ska göra. Inte bespara mer. Genom åren har Gunnareds skolor visat enorma kunskapsresultat, där Vättleskolan har legat i topp och även på ett högt snitt över hela staden. Anledningen till dessa resultat har just varit att man har satsat på hög lärartäthet med mera. Vi kan inte längre låta våra skolor få bespara på bekostnad av andra verksamheter i nämnderna. Vi behöver en skolpeng som går direkt till skolorna, så lärare, övrig personal, föräldrar och elever vet vad de har att röra sig med. Vi behöver inte bara bra skolor i våra förorter, vi behöver grymma.

Inga kommentarer: