tisdag, juli 07, 2009

Lovord om en friare akademi!

Idag skriver Högskole- och forskningsminister Tobias KrantzDN debatt om hur Sverige och Europa kan stärka sig på den globala marknaden. Det nya stadsrådet gör detta i samband med att politiker, finansiärer och forskare samlas i Lund för diskutera hur europeisk forskning ska kunna skärpa kvaliteten och bli mer konkurrenskraftig.

Krantz pekar på tre centrala områden som behövs stärkas och som han kommer att driva under det svenska ordförandeskapet.

1. Utbildningen måste stärkas på alla nivåer, fortsatt ökade anslag till forskningen samt förverkligande av resultaten av densamma.

2. EU-budgeten måste läggas om från dåtid till nutid; från CAP till bland annat utbildning och forskning, vilket skulle stärka Europa i den globaliserade världen.

3. Även om forskningspolitiken ska vara en nationell fråga, så kan mer göras inom unionen för ökat samarbete av forskningens finansiering och organisation.


Stadsrådet har helt rätt när han pekar ut vilka områden som är viktiga och de tre punkterna ovan är lovvärda. Fast det som gör mig mest glad är frågan om våra högskolesätens autonomitet, i detta fall ökad frihet från staten.

Jag tycker att Alliansregeringen borde gör upp med arvet efter Olof Palme och släppa akademin fri; det skulle både politiker, samhället, näringslivet och framför allt den högre utbildningen och forskningen må bäst av. Politiken ska skapa möjligeter, inte hinder för initiativ och utveckling. Krantz har inte haft ministeruppdraget speciellt länge, men hans programförklaring visar vägen och den resan tycker jag att vi ska haka på.

1 kommentar:

Student - Sami sa...

Kan inget annat än att hålla med, framförallt om akademins autonomi. Staten ska ha ett visst inflytande och det har de genom bland annat de direkta anslagen, regleringsbreven etc. Det räcker! Akademin bör sköta sig själva utan politikernas kletiga fingrar.

http://tinyurl.com/loozph