måndag, juli 09, 2007

Utbildning ger ökad trygghet

idag skriver jag tillsammans med min vän Stefan på GT-debatt. http://www.gt.se/ledare/1.753146/debatt-utbildning-ger-okad-trygghet

I början av juni var det HBT-festival i Göteborg. Att Göteborg över huvudtaget fick en festival med fokus på homo- bi- och transfrågor är en stor framgång för en stad som kännetecknas som en ”bög-knackarstad”. Att det pratas om HBT-frågor är något av det viktigaste just nu, och därför var festivalen en succé, den skapade mycket snack. Vi måste synliggöra det osynliga, våga prata om det tabubelagda och verka för den öppenhet och tolerans som så många av oss säger sig verka för. Här har festivalen haft stor betydelse. Det är bara att välkomna Göteborg ut ur garderoben. Av någon anledning har vi människor behov av att etikettera och sätta in saker och ting– också medmänniskor – i olika fack. Det underlättar det rationella tänkandet. Och det börjar redan när man föds. ”Vad blev det? En pojke eller en flicka?” Att inte ställa frågan känns förstås också konstigt, men samtidigt är det väl inte så intressant? Det blev en Emilia, som i fallet med våra kära vänner härom veckan. Vi hoppas att Emilia får växa upp i ett fördomsfritt samhälle där Emilia får de bästa förutsättningar att forma sitt eget liv utan påtryckningar och synpunkter. Men så kommer det inte att gå om vi inte börjar ändra attityder och beteenden redan nu.


I dag saknas det utbildning på HBT-området. Inte minst inom de grupper som arbetar med bemötande av människor, exempelvis inom utbildningsväsendet, hälsovården och socialtjänsten. Bland förskollärare är samkönade föräldrar något ovanligt. Bland skolpersonal är elevernas frågor om kärlek till en person av samma kön något som många gånger undviks eller besvaras pliktskyldigast.Bland paragrafryttare och blankettälskare hos alla myndigheter är samkönade par en sällsynthet och något som icke göre sig besvär. Att utbilda alla som vistas i gatumiljön kvälls- och nattetid – busschaufförer, poliser, spårvagnsförare, nattvandrare, socialarbetare – i HBT-frågor innebär ökad trygghet för alla. En person som blir omringad och trakasserad efter ett besök på en nattklubb ska naturligtvis få hjälp av alla dem som ser honom eller henne. Det förutsätter förutom lite civilkurage också en dos kunskap och insikt i vad det handlar om – vars och ens rätt att få leva sina liv. Det här är några exempel på varför vi behöver satsa på kunskap.

Förhoppningsvis kan den göteborgska HBT-festivalen bli en milstolpe och början på något nytt i vår stads historia. Vi hoppas att festivalen har öppnat ögonen för det viktigaste: vars och ens rätt att få leva som man vill, oberoende av om man är hetero-, homo-, bisexuell eller transperson. Vi ser fram emot att samarbeta för fler HBT-festivaler!

Stefan Landberg
Pär Gustafsson

Stefan Landberg (fp) är ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige.Pär Gustafsson(fp) är ordförande för Liberala studenter Göteborg

Inga kommentarer: