måndag, mars 24, 2014

Inför betyg från fjärde klass

I dag har Folkpartiet och regeringen presenterat tre nya viktiga skolreformer på DN debatt: betyg från fjärde klass, minskad administration för lärare och ökat fokus på kunskap.

Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. Tidigare betyg kommer att bidra till ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet. Det är bra. Bättre uppföljning av elevernas kunskaper är avgörande för att skolan ska kunna sätta in rätt stöd tidigt. Betyg är ett kvitto för elever och föräldrar men minst lika mycket för skolan och lärarna.

Betyg, kunskapsmål och prov är inte hela lösningen på kunskapsutmaningen, men det gör skolan mer fokuserad på att eleverna ska lära sig mer. Innan regeringen beslutade att flytta ned betygen till årskurs 6 var den svenska skolan sist i Europa med att ge betyg. Jag fick betyg första gången i årskurs 8 och det var alldeles för sent, särskilt när det gällde mina kunskaper i matematik. Den signalen hade behövts redan på mellanstadiet.

Senaste månaderna har lärarnas administrativa börda debatterats flitigt. Regeringen har lyssnat på kritiken och har vidtagit flera åtgärder. Nu tar man ännu ett steg. Under den kommande mandatperiod är målet att gå över till ett system där de nationella proven digitaliseras och rättas externt. Ett sådant upplägg kommer att lyfta en stor börda från många lärare. Istället kan lärare ägna mer tid åt eleverna.

Helene Odenjung, Lotta Edholm, Malin Danielsson och Rasmus Jonlund bloggar också om förslaget. Mer om förslaget kan läsas här:
GP, DN, AB, Svd, Ex, SR, SVT,

Inga kommentarer: