torsdag, augusti 13, 2009

Alla barn har rätt att gå i skolan!

Idag beslutade regeringen att tillsätta en utredning om rätt till skolgång för gömda barn och det är bra att regeringen faktiskt tar tag i denna fråga som inte minst Liberala ungdomsförbundet under en längre tid har drivit. Självklart ska alla barn som vistas i Sverige ha möjligheten och rätten att gå i skolan, utan att vara rädda för att bli utvisade. Utredningen som också ska belysa tillgången till förskolan och skolbarnomsorgen är något som borde gjorts för längesen och det är bra att sittande regering tar tag i frågan. Redan idag finns gömda barn ute i våra förskolor och skolor, mycket tack vare pedagoger och ledare med empati och värme. Vi får inte gömma undan det glömda Sverige.

Inga kommentarer: