måndag, maj 14, 2007

Högskoleutbildningar får underkänt

Var tionde högskoleutbildning har sådana brister att Högskoleverket ifrågasätter examensrätten, rapporterar Ekot idag. Det visar den utvärdering som Högskoleverket har gjort av 1700 högskoleutbildningar. Främst är det inom skola-, vård- och omsorgsutbildningar som håller för låg nivå. Självklart är detta ett av resultaten av den snabba utbyggnaden av högskolan som gjordes av förra regeringen. I mångt och mycket är Högskolor i första hand en regionalfråga, än vad det är utbildning. Den synen måste bort och kvaliteten måste öka. Det lär innebära att utbildningar måste bort och personligen tror jag att vi måste ha färre högskolor.

Inga kommentarer: