måndag, februari 10, 2014

Förstatliga skolan!

Strax överlämnar regeringens utredare professor emeritus Leif Lewin sin utvärdering av kommunaliseringen av skolan till utbildningsminister Jan Björklund. På DN debatt i dag konstaterar Lewin, ”Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande”, att lärarna möttes med misstro, decentraliseringen gick för långt, Skolverket gav inte tillräckligt med stöd till kommunerna samt att lärarna inte var förberedda och fick den hjälp som krävdes.

Det är bara konstatera att många kommuner inte har klarat sin uppgift som huvudman för skolan. Göteborg är en sådan kommun och här har decentraliseringen gått ännu längre. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har dömt ut stadsdelarna som skolnämnder i Göteborg. Trots det införde den rödgröna majoriteten lokala utbildningsutskott i stadsdelarna. Istället borde skolan lyftas bort från SDN.

Att kommunerna fick ta ansvar för skolans resursfördelningen och lärarna var särskilt olyckligt.
I dag kan det skilja hela 50 000 kronor per elev och år mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. Det är inte rimligt. Bara mellan Göteborg och Stockholm skiljer det tusentals kronor per elev och år. Lärarnas ställning och löneutveckling har försämrats med kommunerna som arbetsgivare.

Dagens Samhälle har visat att 80 procent av de 50 bästa skolkommunerna styrs av Alliansen, medan 76 procent av de 50 sämsta skolkommunerna styrs av S eller V. Stockholm och Landskrona är två exempel på bra skolkommuner som har lyckats.

Folkpartiet liberalerna har länge krävt att skolan ska återförstatligas. Fler och fler inser att detta är det enda möjliga vägen för svensk skola. Fyra av fem lärare i den svenska skolan anser att staten är den aktör som ska ha huvudansvaret för skolan
. Det är hög tid att låta staten ta över ansvaret för skolan. Genom att förstatliga skolan ser vi till att alla elever får lika möjligheter att lyckas, oavsett var de bor. 

I bloggsfären: Lotta Edholm, Helene Odenjung, Mattias Sundin, Rasmus Jonlund, Hans Åberg, Per Altenberg,

I nyhetsflödet: DN1, DN2, Svd, GP, AB, SR, SVT,

Inga kommentarer: